Menu Zamknij

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie pn.: „Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie” – wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 92/380/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie pn.: „Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie”.

Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą rekomendowane Zarządowi do udzielenia dofinansowania.

Załącznik:

Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – wyniki weryfikacji formalnej


14.02.2023 14:13

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert