Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza”, wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

31 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 3 do 13 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, tel. 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Załączniki:

Uchwała nr 171/383/23  z 31stycznia 2022 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


01.02.2023 15:43

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Grzegorz Bodzioch

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert