Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Profilaktyka uzależnień”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 70/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 12 stycznia do 3 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze do komisji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Załączniki:

Uchwała nr 70/379/23 z 10 stycznia 2023 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


11.01.2023 13:06

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Ida Fedorczyk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert