Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej  w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Nabór do komisji konkursowej  w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr  4/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 9 do 30 stycznia 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod nr tel. 22 376 85 88 , 22 376 85 96 oraz 22 376 85 97.

Załączniki:

Uchwała nr 4/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


05.01.2023 14:18

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert