Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” , zadania pn.:
1) „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”;
2) „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Zgłoszeń należy dokonywać od 5 stycznia do 26 stycznia 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:
Uchwała nr 3/377/23 z 3 stycznia 2023 r.
Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


04.01.2023 14:03

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Mariusz Stańczak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert