Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

24 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 27 stycznia do 6 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej, tel. 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Załączniki:

Uchwała nr 126/382/23  z 24 stycznia 2022 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


26.01.2023 14:47

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Grzegorz Bodzioch

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert