Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

16 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 811/488/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w formie powierzenia realizacji zadania.
Zgłoszeń należy dokonywać od 19 kwietnia do 13 maja 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 78, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Załączniki:
Uchwała nr 811/488/24 z 16 kwietnia 2024 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 811/488/24 z 16 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


17.04.2024 12:54
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Sylwia Krawczyk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert