Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” – wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 3/377/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą rekomendowane Zarządowi do udzielenia dofinansowania.

Załącznik:

Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera – wyniki oceny formalnej


10.02.2023 9:06

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Izabela Rytel-Szczerbińska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert