Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-88/2022 TP/U Świadczenie usługi specjalisty do spraw rekrutacji na terenie woj. mazowieckiego przez przedstawiciela instytucji pomocy społecznej w związku z realizacją projektu pn.: „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w działaniu 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710598 29.12.2022 14:34 umieścił: Patrycja Piórkowska wytworzył: Cezary Maliszewski

MCPS-MCPS-ZP/CM/351-32/2022 TP/U/S Przygotowanie i organizacja w dniu 26.05.2022 r. szkolenia pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” dla przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z terenu województwa mazowieckiego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/603394 21.04.2022 r. 14:49 umieściła: Monika Książek wytworzył: Cezary Maliszewski