Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie naboru ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1207/339/22 z dnia 19 lipca 2022 r. rozstrzygnął nabór ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 1207/339/22 z dnia 19 lipca 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1207/339/22 z dnia 19 lipca 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1207/339/22 z dnia 19 lipca 2022 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1207/339/22 z dnia 19 lipca 2022 r.


20.07.2022 12:22

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Aktualności