Menu Zamknij

Organizacja imprez towarzyszących oraz obsługa XVII edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w ramach Wielkiego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich REHA FOR THE BLIND IN POLAND w dniach 20-24 października 2019 r. MCPS.ON/457-42/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.10.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na organizację imprez towarzyszących oraz obsługę XVII edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w ramach Wielkiego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich REHA FOR THE BLIND IN POLAND w dniach 20 – 24 października 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert na zamówienie w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986,
z późn. zm.) na organizację imprez towarzyszących oraz obsługę XVII edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w ramach Wielkiego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich REHA FOR THE BLIND IN POLAND w dniach 20-24 października 2019 r. (MCPS.ON/457-42/2019)

Informacja z otwarcia ofert 04.10.2019 r.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ DOTYCZACĄ ORGANIZACJI IMPREZ TOWARZYSZACYCH ORAZ OBSLUGĘ XVII EDYCJI KONFERENCJI REHA FOR THE BLIND IN POLAND W RAMACH WIELKIEGO SPOTKANIA NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I ICH BLISKICH REHA FOR THE BLIND IN POLAND W DNIACH
20-24 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ( ZNAK SPRAWY: MCPS.ON/457-42/2019)

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO IWZ 457-42’2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI ZAŁACZNIKA NR 1 DO IWZ 457-42’2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wraz z załącznikami


27.09.2019 14:59
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Matejuk
ostatnia aktualizacja: 1110.219 14:38

Opublikowano wArchiwum