Menu Zamknij

„Zaproszenie na jednodniowe szkolenia świadomościowe dotyczące Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji realizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w stacjonarnych jednodniowych szkoleniach świadomościowych  (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) z tematyki dotyczącej Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Szkolenia realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Trenerzy:  
dr Izabela Rybka,
socjolożka specjalizująca się w polityce społecznej i zagadnieniach włączenia społecznego, z 20-letnim doświadczeniem prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Konsultantka Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie) w zakresie przygotowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. W 2023 roku przeprowadziła kilkanaście warsztatów w gminach miejskich i wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego nt. Planowania usług świadczonych w społeczności lokalnej przez samorząd we współpracy z innymi podmiotami, w tym z podmiotami dostarczającymi usługi. W lipcu br. przeprowadziła dwa 2-dniowe warsztaty dla kadry podmiotów uczestniczących w opracowaniu Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w gminach/powiatach województwa lubelskiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Rafał Brus: Ekonomista, trener, coach. 20 letnie doświadczenie szkoleniowe dla rozwoju ludzi i organizacji. Wiedzę zdobywał pracując na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich, szkoleniowych i projektowych. Otwarty na ludzi, posiada charyzmę i pomysły na umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Zajmuje się działalnością na rzecz wspierania edukacji w każdym wieku, rozwoju osobistego i społecznego, zrozumienia drugiego człowieka. Inspiruje, kreuje i realizuje nietuzinkowe projekty, tym samym rozwija potencjał drzemiący w ludziach. Współpracuję z biznesem, ekonomią społeczną, administracją publiczną, sektorem pomocy społecznej.

Miejsce szkoleń: Hotel Mercure Warszawa Airport, Al.Krakowska 266, 02-210 Warszawa

Terminy szkoleń jednodniowych LPDI:

 1. 18.08.2023 r.                    11.  01.09.2023  r.            
 2. 21.08.2023 r.                    12.  04..09.2023 r.
 3. 22.08.2023 r.                    13.  05.09.2023 r
 4. 23.08.2023 r.                    14.  11.09.2023 r.
 5. 24.08.2023 r.                    15.  12.09.2023 r.
 6. 25.08.2023 r.                    16.  13.09.2023 r.
 7. 28.08.2023 r.                    17.  14.09.2023 r.
 8. 29.08.2023 r.                    18.  15.09.2023 r.
 9. 30.08.2023 r.                    19. 18.09.2023 r.
 10. 31.08.2023 r.    

Informacje organizacyjne:

 • dla wszystkich uczestników szkoleń przewidziane są obiady i przerwy kawowe,
 • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
 • organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenia,
 • decyduje kolejność, czytelność i poprawność wypełnionych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych,
 • szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym na szkolenie,
 • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie, otrzymają Państwo na adres e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym (prosimy o czytelne wypełnienie).

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy na wypełnionym czytelnie formularzu zgłoszeniowym, drogą e-mailową w pliku PDF przesłanym na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl.

W celu ułatwienia rekrutacji prosimy o dopisanie w tytule wiadomości: „Jednodniowe Szkolenie LPDI, nazwę gminy/powiatu/miasta oraz datę szkolenia.

(Wg. przykładu: „1-dniowe szkolenie LPDI, nazwa gminy/miasta…, 18.08.2023).

Szczegóły dotyczące szkoleń zostały opisane w Regulaminie rekrutacji umieszczonym na stronie MCPS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Panią Katarzyną Sawicką
nr telefonu: 22 37 68 605 w godzinach 7.30-15.00 oraz Panią Larysa Goiło nr telefonu [22] 376 85 19
w godzinach 8.30-16.00.

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Szkolenia