Menu Zamknij

Nabór przedstawicieli na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Marszałek Województwa Mazowieckiego jest zobowiązany do powołania członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego (Komitet).

Wszelkie szczegóły funkcjonowania Komitetu reguluje powyższa ustawa oraz uchwała nr 635/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu spośród działających na obszarze województwa mazowieckiego:

  1. podmiotów ekonomii społecznej;
  2. związków spółdzielczych;
  3. instytutów badawczych;uczelni, z którymi Centrum zawarło porozumienia o współpracy w zakresie popularyzacji ekonomii społecznej;
  4. związków zawodowych;
  5. organizacji pracodawców.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza, który zawiera dane kandydata oraz opis doświadczenia w realizacji działań dotyczących ekonomii społecznej lub opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Komitetu.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 29 czerwca 2023 r. w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 – kancelaria, I piętro, pokój 125 lub
  • pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa lub
  • mejlem na adres: mcps@mcps.com.pl lub
  • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mcps1/SkrytkaESP.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP muszą być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Formularz zgłoszeniowy przedstawicieli do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego (link do pliku)

Więcej informacji:
Krzysztof Pilecki – starszy specjalista
Wydział Ekonomii Społecznej
tel. 22 376 85 64
e-mail: krzysztof.pilecki@mcps.com.pl


16.06.2023 10:00

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Krzysztof pilecki

Opublikowano wAktualności