Menu Zamknij

Nabór o granty w ramach projektu pt. „Wsparcie dla Mazowsza,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

MCPS – Procedura udzielania grantów Ogłoszenie – konkurs grantowy Działanie 2.8 Umowa-Zał-2- do Umowy o grant- MCPS-oświadczenie-vat Umowa-Zał-3-do Umowy o grant-MCPS-wzór-weksel-inblanco Umowa-Zał-4 do Umowy-o grant-…