Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sprzętu do dezynfekcji powietrza oraz środków ochrony osobistej dla instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR i OPS uczestniczące w projekcie) z województwa mazowieckiego w ramach zwalczania i przeciwdziałania COVID19, w związku z realizacją Projektu partnerskiego pt. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Znak sprawy: MCPS.WP/ LG/351-1/2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/443089 Data: 06.04.2021 r. Umieścił: Piotr Ratajczyk Wytworzył: Piotr Ratajczyk