Menu Zamknij

MCPS.ZP/PR/351-13/2023 TP/U Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.: „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

https://platformazakupowa.pl/transakcja/727852


14.02.2023 11:30

wytworzył: Cezary Maliszewski

umieściła: Patrycja Zęgota

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne