Menu Zamknij

„MCPS.ZP/PG/351-2/2023 TP/U Świadczenia usług tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski realizowane w zakresie umowy ramowej dla uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.:„Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717186


18.01.2023 r. 12:55

umieściła: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Cezary Maliszewski

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne