Menu Zamknij

„MCPS.ZP/CM/351-4/2023 TP/U Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradców zawodowych w ramach projektu pn.: „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717113


18.01.2023 r. 12:57

umieściła: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Cezary Maliszewski

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne