Menu Zamknij

MCPS.ZP/AR/351-5/2023 PN/U Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy w ramach projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717266


18.01.2023 r. 14:32

umieściła: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Andrzej Rzewiński

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne