Menu Zamknij

Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki. MCPS.PU/CM/4300-15/2018

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki. MCPS.PU/CM/4300-15/2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne