Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na usługę transportową polegającą na przewozie członków stowarzyszeń abstynenckich oraz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień z terenu województwa mazowieckiego podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich TATRY 2020 w dniach 23-29 września 2020 r. Znak sprawy: MCPS.PUZ/PL/4300-16/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia MCPS-PUZ-PL-4300-16-2020

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja Zapytania Ofertowego

załącznik nr 3 – zmodyfikowany wzór umowy

Zapytanie Ofertowe

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – wzór umowy


27.08.2020 15:17
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Lewandowski
ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 12:40

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne