Menu Zamknij

Wykonanie publikacji, biuletynów, informatorów i broszur informacyjno-edukacyjnych

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik 1a

załącznik 1b

załącznik 2a

załącznik 2b

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6a

załącznik 6b

załącznik 7

załącznik 8

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia treści SIWZ

modyfikacja SIWZ nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne