Menu Zamknij

WYBÓR ANIMATORA DO SPRAW WYPRACOWANIA MODELU KOOPERACJI – W WYBRANYCH GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. „LIDERZY KOOPERACJI”. MCPS.ES/MP/351-4/2018

Wybór Animatora do spraw wypracowania Modelu Kooperacji – w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne