Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA WYDARZENIA PROFILAKTYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU PRZY WSPÓŁUDZIALE MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ MCPS.PU/AZ/4300-64/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

IWZ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne