Menu Zamknij

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-2-20

Informacja z otwarcia ofert-2020-07-01

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Modyfikacja SIWZ

zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ


Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik nr 1 – OPZ

załącznik nr 2 – do SIWZ – Wzór umowy

załącznik nr 3 – do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

załącznik nr 4 – do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5 – do SIWZ – grupa kapitałowa

załącznik nr 6 – do SIWZ – formularz oferty

załącznik nr 7 – do SIWZ – wykaz wykonanych badań

załącznik nr 8 – do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 9 – do SIWZ – w celu uzyskania punktów

załącznik nr 10 – do SIWZ – informacja dotycząca podwykonawców – wzór


17.06.2020 16:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Karolina Machałowska
ostatnia aktualizacja: 15.07.2020 14:59

Opublikowany wArchiwalne Zamówienia Publiczne