Menu Zamknij

Przygotowanie i przeprowadzenie badania pn.: „Diagnoza sytuacji życiowej osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w województwie mazowieckim wraz z oceną przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego”. znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-8/2020/U

Sprostowanie załącznika do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-8-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-5-19

Informacja z otwarcia ofert-2020-09-14

Modyfikacja SIWZ z dnia 8.09.2020

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Załacznik-nr-10-do-SIWZ-koncepcja-raportu-badawczego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2020-09-03

Modyfikacja SIWZ-2020-09-03

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-wzór-umowy

Zalącznik-nr-3-do-SIWZ-wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-wzor-oswiadczenia-wykonawcy-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-nr-5-do-SIWZ- grupa kapitałowa

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-formularz oferty

Załącznik-nr-7-do-siwz-wykaz-wykonanych-badan-warunek

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wykaz osób

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-wykaz-wykonanych-badań-punkty

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-koncepcja-raportu-badawczego

Załącznik-nr-11-do-SIWZ


01.09.2020 16:00
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Karolina Machałowska
ostatnia aktualizacja: 07.10.2020 14:20

 

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne