Menu Zamknij

Postępowanie: MCPS.ZP/AM/351-16/2020 TP/U Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim wraz z oceną realizacji „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/481444


Data: 08.07.2021 r.
Umieścił: Andrzej Misiejko
Wytworzył: Andrzej Misiejko

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne