Menu Zamknij

Postępowanie: MCPS.WP/MP/351-2/2021 Zakup i dostawa sprzętu do dezynfekcji powietrza oraz środków ochrony osobistej dla instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR i OPS uczestniczące w projekcie) z województwa mazowieckiego w ramach zwalczania i przeciwdziałania COVID19, w związku z realizacją Projektu partnerskiego pt. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/456635


Data: 11.05.2021 r.
Umieścił: Piotr Ratajczyk
Wytworzył: Piotr Ratajczyk

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne