Menu Zamknij

MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020 Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387153


16.10.2020 15:20
umieścił: Katarzyna Boruc-Chrościcka
wytworzył: Katarzyna Boruc-Chrościcka

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne