Menu Zamknij

MCPS.ZP/PR/351-1/2022 ZO/U Usługa konsultacji prawnych w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” pn. ”Liderzy kooperacji”.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/560113


11.01.2022 12:59
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Ratajczyk

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne