Menu Zamknij

MCPS.ZP/AM/351-19/2022 TP/U Wykonanie i dostawa 4 000 maskotek dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/592947https://platformazakupowa.pl/transakcja/592947


29.03.2022 13:06

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Andrzej Misiejko

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne