Menu Zamknij

Zastępca Dyrektora ds. Społecznych


Elżbieta Bogucka-Lityńska – Zastępca Dyrektora ds. Społecznych

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie komunikacji w Polsko-Amerykańskim Studium Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe w zakresie public relations w Wyższej Szkole Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

W latach 1992-1998 – nauczyciel, pedagog, wicedyrektor ds. wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach. Od 1998 roku pełniła funkcje kierownicze w administracji rządowej, samorządowej oraz w spółkach skarbu państwa: wicedyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego (1998-2001), doradca Prezesa Zarządu ds. komunikacji społecznej w Zespole ds. Relacji Korporacyjnych PKN Orlen SA (2001-2004), doradca Ministra Edukacji Narodowej ds. komunikacji społecznej (2005), dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2008-2017).

W okresie pracy w MEN współtworzyła strategię PR ponownego wprowadzenia do szkół matury z matematyki.

Będąc dyrektorem Mazowieckiego Oddziału PFRON zarządzała środkami pomocowymi w wysokości ponad 60 mln rocznie w ramach programów funduszu pomagających dofinansować zakup wózków inwalidzkich, komputerów oraz sprzętu pomocowego oraz program Student. Administrowała środkami finansowymi przeznaczonymi na projekty pomocowe realizowane przez samorządy powiatowe oraz organizacje pozarządowe. Jest twórcą autorskiej koncepcji współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. z Fundacjami: „Zdążyć z Pomocą”, „Budzik”, „Hippoland” czy „Bardziej Kochani”. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za swą działalność przez samorządy województwa mazowieckiego.

Działacz społeczny i samorządowy, w latach 1992-1998 – prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Współautorka porozumienia partnerskiego pomiędzy Świebodzicami a niemieckim miastem Waldbroell, organizatorka wymiany artystycznej młodzieży obu miast w Fundacji Krzyżowa z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego.

W 2017 roku uzyskała specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.


19.03.2019 14:12
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 01.08.2019 10.12