Menu Zamknij

Dyrektor


Aleksander Kornatowski – Dyrektor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister politologii. Ukończył liczne specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. na kierunku Public Relations (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Menedżer Publiczny (Uniwersytet Warszawski), Samorządowy Menedżer Energii (Wyższa Szkoła Ekologii i  Zarządzania w Warszawie) oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, dyscypliny finansów publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i PR.

W latach 1991-2003 – dziennikarz i redaktor m.in. w dzienniku „Życie Warszawy” oraz „Słowo Ludu”.

Od 2004 roku – Kierownik Zespołu ds. Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Rzecznik Prasowy WUP.

W latach 2005 do 2006 – Kierownik Wydziału Promocji i Partnerstwa Lokalnego WUP, a następnie od 2007 do 2019 roku Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Odpowiadał za inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Aktywnie koordynował realizowanie regionalnej polityki rynku pracy w ramach Regionalnej Strategii Zatrudnienia.

Od 2008 roku jest członkiem Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu. W latach 2008-2017 był członkiem Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Mazowieckiego.

W podziękowaniu za pracę z młodzieżą Związku Harcerstwa Polskiego w 2002 roku został odznaczony jednym z najwyższych honorowych wyróżnień – Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.


19.03.2019 14:07
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka