Menu Zamknij

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA RODZIN ADOPCYJNYCH I ICH ORGANIZATORÓW

1512

14 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie przedstawiciele naszego Centrum spotkali się z ośrodkami adopcyjnymi i interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, działającymi w województwie mazowieckim – w celu podsumowania rocznej współpracy oraz wyznaczenia priorytetów działania tych ośrodków na rok 2018.

Spotkanie miało charakter zarówno merytoryczny, jak i okolicznościowy, związany z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.
Ośrodki adopcyjne zaprezentowały dotychczasowe rezultaty pracy z uwzględnieniem form wsparcia, kierowanego przez nie do funkcjonujących i przyszłych rodzin adopcyjnych. Spotkanie podsumowała Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Dziecka i Rodziny, która oprócz podziękowania za pracę podległej kadrze oraz przekazania życzeń świątecznych – podkreśliła rolę i wagę dalszego rozwoju funkcjonalności ośrodków adopcyjnych, potrzebę wzmocnienia współpracy wszystkich instytucji samorządowych i pozarządowych, działających w naszym regionie na rzecz ochrony dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Przy tej okazji w imieniu Dyrekcji naszego Centrum serdeczne życzenia kierujemy do wszystkich rodzin adopcyjnych i naszych partnerów, działających w tym obszarze oraz zapraszamy do dalszej współpracy w roku przyszłym.

1512

Opublikowano wArchiwum