Menu Zamknij

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

6 września 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1378/347/22 zmienił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku  zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 1378/347/22 z 6 września 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1378/347/22 z 6 września 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1378/347/22 z 6 września 2022 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1378/347/22 z 6 września 2022 r.


07.09.2022 13:10

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rodzeń – Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum