Menu Zamknij

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI 13-14 CZERWCA R. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM. MCPS.PU/AK/4300-15/2019

Zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej podczas dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 40 przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w subregionie ciechanowskim pt. „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady działań partnerskich w subregionie ciechanowskim. MCPS.PU/AK/4300-15/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Istotne Warunki Zamówienia

zał. nr 1 – OPZ

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4- Oświadczenie o braku wykluczenia

Zał. nr 5 – Wykaz usług

Zał. nr 6 – Formularz ofertowy

Zał. nr 7 – Formularz RODO


09.04.2019 12:23
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Adam Krzyżanowski
ostatnia aktualizacja: 26.04.2019 09:40

Opublikowano wArchiwum