Menu Zamknij

Wyniki otwartego konkursu ofert – „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 578/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadania:

1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
3) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

UCHWAŁA

zał. nr 1 do uchwały-zestawienie ofert dofinansowanych zdrowie psychic…

zał. nr 2 do uchwały-zestawienie ofert dofinansowanych zdrowie psychic…

zał. nr 3 do uchwały-zestawienie ofert dofinansowanych zdrowie psychic…


06.05.2020 10:15
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Katarzyna Kucharska

Opublikowano wArchiwum