Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
dla rodzin adopcyjnych i zastępczych
– spełniały wymogi formalne.

Wyniki oceny formalnej


02.04.2020 14:30
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwum