Menu Zamknij

WYNIKI KONKURSU: „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” – ZADANIE „WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 668/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego na podstawie umów 3-letnich, poprzez dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na jego realizację.

W ramach konkursu złożono łącznie 9 ofert na realizację powyższego zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich 9 ofert. Przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych.

Oferty poprawne formalnie

Uchwała – rozstrzygnięcie


21.05.2019 14:09
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Elwira Ociepka-Owczarek

Opublikowano wArchiwum