Menu Zamknij

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, W RAMACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII „POROZUMIENIE DLA TRZEŹWOŚCI”. MCPS.ZP/KM/351-6/2019/U

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert-korekta-2019-05-24

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ


21.05.2019 13:26
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Andrzej Misiejko
ostatnia modyfikacja: 21.08.2019 11:01

Opublikowano wArchiwum