Menu Zamknij

Usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej MCPS.PUN/MP/351-1/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Formularz oferty

Załącznik nr 4 O spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 5 O niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 Wykaz osób i w celu zdobycia-dodatkowych punktów


20.08.2019 10:42
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Pawluczuk
ostatnia aktualizacja: 05.09.2019 09:42

Opublikowano wArchiwum