Menu Zamknij

Szkolenie pn. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego”

Temat szkolenia:

3 x jednodniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących
z rodziną doświadczającą przemocy pt. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego”.

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy 
ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)

Szkolenia odbędą się w terminie:       15 maja 2018 r
                                                            16 maja 2018 r.
                                                            17 maja 2018 r.       

Uczestnicy szkolenia:

Osoby pracujące z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Liczba miejsc:

3 jednodniowe szkolenia po 30 osób każde

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych i rozpocznie się o godz. 08:45 (rejestracja uczestników), 
a zakończy się o godz.16:00 .

Osoba prowadząca szkolenie:

Pani Danuta Poważa

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, 
w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

 • Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:
 • Stereotypy i wiedza potoczna dotycząca przemocy w rodzinie
 • Dziecko maltretowane oraz dziecko wykorzystywane seksualnie:
 1. Definicje
 2. Objawy
 3. Skutki doraźne i długofalowe
 4. Wtórna wiktymizacja
 • Syndrom sztokholmski
 • Dziecko jako świadek – co czuje, co myśli, jak się zachowuje
 • Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym wg WHO
 • Zasady budowania zaufania  w kontakcie z rodzicem wspierającym

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.

Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego CZYTELNIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO, który należy przesłać do dnia 30.04.2018 r. e-mailem (zeskanowany) na adres katarzyna.kucharska@mcps.com.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 
08.05.2018 r. do godziny 16.00

Kontakt

Wydział ds. wdrażania programów społecznych

Katarzyna Kucharska

tel.: 22 622 42 32 wew. 63

e-mail: katarzyna.kucharska@mcps.com.pl

lista osób zakwalifikowanych

lista rezerwowa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Opublikowano wArchiwum