Menu Zamknij

„Spotkanie przedstawiające działania Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące profilaktyki uzależnień w 2018 roku.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje,iż w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (sala konferencyjna VI piętro) odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących profilaktyki uzależnień podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:

– „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych”;
– „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””
– „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”
– „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Spotkanie rozpocznie o godz. 10.00 Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pan Artur Pozorek wraz z Specjalistą ds. profilaktyki.

Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawią główne założenia tegorocznych konkursów.

Prosimy zgłoszenie uczestnictwa w powyższym spotkaniu na adres e-mail: komunikacja@mcps.com.pl w terminie do dnia 05.03.2018 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwum