Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 927/328/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.:„Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała 927/328/22 z 7 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1 – do uchwały nr 927/328/22 z 7 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 2 – do uchwały nr 927/328/22 z 7 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 3 – do uchwały nr 927/328/22 z 7 czerwca 2022 r.


08.06.2022 21:14

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wArchiwum