Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

23 maja 2022 r Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 832/325/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.


24.05.2022 17:36

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył:  Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum