Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 531/313/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.


08.04.2022 7:00

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Aneta Sępka

Opublikowano wArchiwum