Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Uchwała nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.


28.12.2022 12:15

umieścił: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Wioletta Rudnicka

Opublikowano wArchiwum