Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”

29 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1351/346/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 1351/346/22 z 22 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1351/346/22 z 22 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1351/346/22 z 22 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1351/346/22 z 22 sierpnia 2022 r.


31.08.2022 09:45

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Wioletta Rudnicka

Opublikowano wArchiwum