Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w obszarze Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

19 lipca 2022 r Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1206/339/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku  zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 1206/339/22 z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1206/339/22 z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1206/339/22 z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1206/339/22 z dnia 19.07.2022 r.


20.07.2022 12:25

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Ewa Rucińska

Opublikowano wArchiwum