Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: WSPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH LUB SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI ALKOHOLIZMU, REALIZOWANYCH W TRAKCIE WAKACJI PN.: „NA WAKACJE PO UŚMIECH”

W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 635/45/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych  lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu:

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu NWPU

Rozstrzygnięcie konkursu NWPU

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie NWPU


16.05.2019 10:41
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Barbara Stańczuk

Opublikowano wArchiwum